ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2017
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (Κατόπιν Μεταφοράς) ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ[1] ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ[2]
375 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 63 63 63 16.264 32,80 132,00 13.039 25,90 106,20
612 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 63 63 63 16.169 35,30 127,80 10.548 17,40 090,00
880 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΜΥΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 21 22 22 18.463 38,10 146,80 2 18,6 16.669 33,10 133,80 4 16,2
876 ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΠΥΡΟΣΒ ΑΚΑΔ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 76 76 76 17.961 36,50 143,20 2 18,1 16.838 34,60 134,20 1 16,6
877 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΠΥΡΟΣΒ ΑΚΑΔ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 19 19 19 19.294 39,80 153,20 1 19,8 18.040 38,00 143,00 2 18,0
878 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΜΥΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 59 63 63 18.279 37,90 145,40 2 18,1 15.921 33,70 127,40 8 13,7
879 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΜΥΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 15 16 16 17.883 36,70 142,40 2 17,9 16.423 32,90 131,60 2 16,0
879 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΜΥΑ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 7 7 7 16.385 33,10 130,60 3 16,8 15.724 31,80 127,00 2 13,3
880 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΜΥΑ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 11 11 11 16.553 33,70 133,00 3 14,9 15.931 30,10 131,40 2 11,4
878 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΜΥΑ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 28 28 28 15.916 32,00 128,00 2 14,6 14.983 30,10 120,60 9 13,6
877 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΠΥΡΟΣΒ ΑΚΑΔ ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Α 1 1 1 13.788 25,60 112,40 1 12,6 13.788 25,60 112,40 1 12,6
876 ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΠΥΡΟΣΒ ΑΚΑΔ ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Α 3 3 3 7.115 14,70 057,80 1 05,1 5.788 09,80 050,00 2 01,7
876 ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΠΥΡΟΣΒ ΑΚΑΔ ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Β 4 4 4 14.997 26,90 122,80 2 13,9 13.914 26,60 115,60 3 08,2
877 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΠΥΡΟΣΒ ΑΚΑΔ ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Β 1 1 1 16.110 33,40 126,80 1 18,2 16.110 33,40 126,80 1 18,2
876 ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΠΥΡΟΣΒ ΑΚΑΔ ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Γ 2 2 2 14.585 29,90 117,00 2 13,2 10.480 19,20 085,00 1 10,6
127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 189 189 189 22.553 38,10 151,40 19.483 33,90 134,60
129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 144 144 144 22.726 38,80 152,80 19.995 34,50 134,80
131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 117 121 121 20.410 34,20 140,60 12.289 13,70 076,00
133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 99 102 94 20.961 35,10 141,80 6.596 02,80 028,40
135 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 126 132 132 19.826 32,80 129,40 9.818 10,00 058,40
137 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 117 121 121 21.253 35,70 141,40 11.791 16,30 069,20
139 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 81 87 70 20.362 34,60 139,00 4.006 03,80 007,60
182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 72 77 77 17.648 24,00 118,20 9.241 10,50 045,00
183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 72 75 75 21.013 33,10 140,80 5.681 03,30 014,80
186 ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 135 135 135 15.712 31,20 125,80 12.374 24,40 101,80
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 202 202 202 15.907 32,30 128,00 11.472 21,60 093,00
103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 180 180 180 15.340 30,60 123,40 11.462 22,20 092,60
780 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 45 45 45 14.885 28,90 119,80 11.290 21,60 091,60
105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 225 225 225 14.419 26,50 118,20 11.506 18,60 094,00
107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 162 162 162 14.478 23,40 117,60 10.964 19,20 090,80
118 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 243 243 243 17.999 36,10 143,80 15.863 30,90 129,20
122 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 252 252 252 17.327 34,10 140,40 14.368 25,60 117,00
120 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 157 157 157 17.395 34,90 139,80 15.422 32,60 123,00
138 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 171 171 171 16.380 33,00 130,20 12.856 24,60 104,20
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 153 153 153 18.229 34,30 147,60 13.152 22,20 107,40
113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 207 207 207 18.616 38,20 148,20 14.838 28,80 121,20
115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 162 162 162 19.380 38,20 155,60 14.060 28,80 113,60
109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 279 279 279 19.217 38,70 153,80 16.448 31,40 133,20
111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 207 207 207 18.966 37,80 152,40 16.386 33,00 131,40
175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 162 162 162 19.136 38,60 153,00 15.272 30,60 123,20
189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 171 171 171 16.886 34,00 136,00 13.569 23,70 111,60
106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 184 184 184 17.476 35,80 139,20 13.532 28,20 108,20
112 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 144 144 144 19.225 38,50 153,60 15.974 32,80 127,00
114 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 261 261 261 18.080 36,80 144,60 14.038 27,80 114,80
110 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 180 180 180 18.743 37,10 150,60 16.167 31,50 129,60
116 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 157 157 157 18.698 38,20 149,20 13.500 25,80 110,40
177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 94 94 94 17.773 34,90 143,40 14.332 26,40 116,20
104 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 135 135 135 17.484 35,60 140,20 13.190 25,80 107,00
145 ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 162 162 162 15.370 30,20 124,40 12.648 24,80 103,00
108 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 180 180 180 16.527 34,50 132,00 12.855 24,70 105,20
121 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 405 405 405 18.464 37,40 147,60 17.515 35,10 140,80
117 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 369 369 369 19.681 39,50 157,40 18.199 36,10 147,00
119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 315 315 315 19.422 39,20 155,20 17.953 36,50 143,00
169 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 99 99 99 15.895 32,70 126,40 12.124 23,00 096,80
146 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 85 85 85 17.114 34,20 137,60 13.509 26,50 110,00
362 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 135 135 135 18.129 37,10 143,80 11.838 21,40 098,60
168 ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 63 63 63 18.429 36,50 148,00 14.448 29,00 116,20
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 72 72 72 18.405 38,10 146,40 14.660 29,20 118,60
174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 144 144 144 18.362 36,40 148,00 16.566 31,80 134,40
187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 126 126 126 16.526 33,00 132,80 13.451 30,30 105,20
159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 135 135 135 15.824 31,40 126,60 14.693 26,90 121,20
342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 106 106 106 14.794 28,00 119,40 11.652 24,00 094,20
355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 135 135 135 20.381 37,70 153,80 18.255 33,90 137,60
179 ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 144 144 144 20.043 36,90 146,20 17.878 32,40 131,80
351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 207 207 207 16.807 32,70 134,80 13.144 27,80 104,60
357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 117 117 117 17.700 35,00 143,20 16.343 32,90 132,00
373 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 135 135 135 16.847 34,50 134,60 13.769 27,50 110,40
123 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 192 192 192 19.413 38,90 155,20 16.497 32,30 134,20
124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 270 270 270 18.368 36,60 147,80 14.502 25,20 118,80
125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 126 126 126 17.328 34,20 139,80 15.862 31,20 127,60
411 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 112 112 112 17.422 35,20 138,60 14.397 28,90 116,60
181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 135 135 135 15.448 31,80 122,20 11.865 19,50 097,80
126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 148 148 148 17.468 34,20 141,20 15.683 30,30 126,80
149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 162 162 162 16.560 33,20 133,00 13.280 25,40 107,40
348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 193 193 193 14.099 28,50 115,40 12.376 25,00 100,20
165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 117 117 117 17.510 34,00 140,80 15.073 29,10 121,60
167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 189 189 189 15.887 31,30 128,20 12.121 24,30 098,20
343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 216 216 216 17.230 35,00 138,20 13.476 26,60 109,00
148 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 121 121 121 20.210 36,20 148,80 17.391 32,10 131,00
153 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 135 135 135 20.237 37,10 147,20 16.902 28,40 125,60
147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 112 112 112 19.525 35,90 143,80 16.831 30,90 127,60
176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 162 162 162 18.644 37,80 148,40 15.401 30,30 123,80
192 ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ(ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 72 72 72 17.243 35,30 138,00 14.728 28,80 118,60
188 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 99 99 99 16.408 33,20 130,40 13.543 24,30 110,20
171 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 135 135 135 19.161 39,10 152,60 17.826 35,20 142,40
151 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 153 153 153 18.971 37,90 152,20 17.274 34,00 140,00
170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 117 117 117 18.948 38,20 151,40 17.487 34,30 140,00
172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 144 144 144 19.427 39,90 154,40 17.549 34,30 141,40
385 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 108 112 112 22.706 39,20 154,60 15.771 26,50 104,80
403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 126 126 126 20.607 32,90 139,20 17.166 26,60 112,40
405 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 144 144 144 19.266 35,20 145,20 15.882 25,40 114,00
402 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 108 108 108 18.542 33,00 126,60 15.505 24,70 104,60
401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 126 126 126 21.846 37,40 147,60 17.793 30,10 129,00
404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 288 288 288 20.491 34,50 141,40 15.096 27,20 121,60
178 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 103 103 103 18.063 36,10 145,40 14.557 33,50 111,80
132 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 153 153 153 18.144 36,80 145,60 12.060 21,60 094,20
164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 144 144 144 18.546 38,00 148,00 13.089 30,70 099,80
128 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 180 180 180 18.627 37,90 149,00 14.915 30,50 118,20
130 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 189 189 189 17.480 35,20 140,80 12.468 25,20 099,60
141 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 162 162 162 17.579 36,90 139,40 13.356 26,40 106,20
142 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 180 180 180 17.482 35,80 139,80 11.613 25,70 089,80
143 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 252 252 252 18.140 35,60 146,40 10.992 19,60 086,60
140 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 189 189 189 18.553 38,10 148,00 14.148 27,60 114,00
334 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 144 144 144 16.842 35,40 133,20 11.444 22,00 091,00
154 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 106 106 106 18.547 37,90 148,20 14.195 31,50 111,20
134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 130 130 130 17.789 35,30 144,00 13.116 26,80 103,40
160 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 171 171 171 15.426 32,60 123,40 10.289 17,30 084,00
162 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 234 234 234 17.557 37,30 138,60 10.060 22,60 075,60
166 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 126 126 126 14.520 27,20 117,40 11.414 24,00 090,80
158 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 153 153 153 16.702 32,40 133,60 10.659 22,30 082,40
156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 225 225 225 16.224 33,80 129,40 10.833 23,50 083,00
341 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 153 153 153 14.110 29,00 111,80 10.351 21,90 082,60
136 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 144 144 144 16.320 35,60 128,80 11.815 24,70 091,20
407 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 90 90 90 20.031 33,90 137,00 10.524 14,00 066,80
408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 63 63 63 21.323 37,50 144,20 11.881 14,50 076,00
406 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 54 54 54 19.902 33,60 136,00 12.575 16,10 083,40
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 72 72 72 22.369 38,30 150,40 15.126 24,20 105,40
173 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 108 108 108 17.406 35,20 139,40 14.072 27,00 114,80
354 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 126 126 126 16.155 30,70 132,80 11.397 22,10 092,80
367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 85 85 85 16.976 33,20 137,40 12.297 30,30 102,80
368 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 126 126 126 14.024 28,40 112,80 11.489 21,50 092,40
384 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΑΣΚΤ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 72 72 72 18.163 36,70 145,80 13.508 24,80 109,20
866 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΣΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 8 9 9 19.401 39,10 155,00 1 19,4 18.785 37,50 150,80 1 18,0
866 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΣΑΣ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 4 4 4 18.775 37,90 150,00 1 18,7 18.196 36,40 145,80 1 17,8
875 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΣΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 1 1 1 19.063 38,30 152,60 1 18,7 19.063 38,30 152,60 1 18,7
875 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΣΑΣ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β 1 1 1 11.713 21,10 095,40 1 11,6 11.713 21,10 095,40 1 11,6
413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 54 54 54 12.288 25,40 097,60 10.255 22,70 080,00
413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 5 5 5 9.754 16,00 080,40 6.602 10,40 055,20
414 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 36 36 36 13.017 23,90 105,40 10.203 18,30 082,20
414 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 3 3 3 9.784 21,60 079,00 9.632 17,20 080,80
415 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 54 54 54 10.688 17,40 087,80 9.384 14,80 077,00
415 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 5 5 5 8.028 16,20 066,00 5.949 09,70 050,60
416 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 72 72 72 12.548 23,40 103,40 8.674 15,80 071,60
416 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 7 7 7 7.282 14,20 059,40 4.027 07,10 033,20
417 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 54 54 54 12.975 25,30 105,80 10.320 22,20 082,80
417 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 5 5 5 9.629 15,70 079,60 4.788 07,80 039,60
418 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 81 81 81 11.428 21,40 091,20 9.685 16,70 080,00
418 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 8 8 8 5.883 08,70 049,80 2.566 05,40 020,20
599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 77 77 77 15.981 30,90 127,80 12.698 23,40 104,00
601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 91 91 91 15.017 30,30 120,20 12.092 22,40 097,20
661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 73 73 73 17.206 34,20 139,60 15.307 29,50 124,80
643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 98 99 99 16.487 32,70 132,80 13.340 23,20 109,60
641 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 42 43 43 16.390 32,80 132,00 14.354 27,00 116,60
690 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 73 74 74 14.721 29,30 117,40 11.861 26,30 091,80
692 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 84 85 85 11.027 27,90 083,60 10.140 20,80 077,60
694 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 70 71 71 13.032 18,20 109,00 10.867 21,90 086,20
696 ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 84 85 85 15.015 29,10 119,40 10.872 16,60 090,80
730 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 129 130 130 13.650 26,80 110,60 11.208 22,60 089,00
748 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 91 130 8 12.776 19,20 075,40 5.575 06,50 025,00
741 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.  (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)  ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 154 154 154 13.552 26,80 109,20 11.034 21,20 089,80
602 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 119 119 119 10.686 19,60 090,20 6.022 12,20 050,00
755 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΜΦΙΣΣΑ)   ΤΕΙ  ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 119 120 120 9.864 15,60 084,00 5.583 08,90 047,80
756 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ)   ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 147 148 148 8.611 10,90 077,40 5.440 09,40 047,40
248 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 135 135 135 17.687 35,90 142,20 12.412 21,20 104,00
250 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 94 94 94 17.780 37,60 140,80 10.666 20,20 086,40
218 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 162 162 162 13.152 22,60 109,40 10.692 19,80 088,80
329 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 103 103 103 17.711 36,10 142,00 13.511 23,50 113,20
249 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 225 225 225 18.993 39,50 150,40 13.210 27,60 105,40
247 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 274 274 274 18.247 37,90 144,60 13.313 27,30 106,40
251 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 144 144 144 19.048 39,60 151,00 13.055 23,10 108,20
252 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 216 216 216 14.295 26,90 116,80 12.020 19,00 103,60
245 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 144 144 144 19.269 39,30 153,60 15.230 32,00 119,40
243 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)  ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 202 202 202 19.427 39,90 154,40 15.500 30,60 126,20
259 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 193 193 193 19.057 38,70 152,20 13.999 26,90 114,20
257 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 174 174 174 19.356 39,20 154,60 14.500 29,40 117,40
261 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 144 144 144 18.730 37,80 149,80 13.974 27,80 114,40
253 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 169 169 169 19.380 40,00 153,80 16.224 30,00 133,20
255 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 156 156 156 19.267 38,90 153,80 15.650 32,00 126,00
269 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 171 171 171 19.348 38,60 155,00 17.320 35,20 139,20
267 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 147 147 147 18.235 36,50 146,60 17.465 35,50 140,20
270 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 111 111 111 18.258 37,80 145,20 17.275 33,10 140,40
263 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 81 81 81 18.698 38,40 148,40 17.983 36,50 143,60
265 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 144 144 144 18.732 38,00 149,80 17.714 37,00 140,80
287 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 157 157 157 15.605 29,90 127,80 11.020 21,00 091,60
283 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 103 103 103 17.056 34,60 136,20 12.680 21,60 105,20
285 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 94 94 94 15.815 31,10 129,00 12.444 19,40 105,40
310 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 180 180 180 11.111 18,50 094,20 7.157 08,10 065,00
356 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ. ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 63 63 63 15.451 34,70 120,20 11.188 21,20 090,80
281 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 129 129 129 18.543 37,10 148,00 17.974 36,40 144,00
282 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 111 111 111 19.127 38,70 152,60 17.910 35,80 144,20
277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 88 88 88 19.371 39,30 154,20 18.335 37,90 145,60
279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 97 97 97 19.455 39,50 155,20 18.205 35,70 146,80
246 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 144 144 144 19.089 39,30 151,80 15.678 30,80 127,60
272 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 120 120 120 17.309 36,90 137,00 12.149 20,50 103,00
200 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 108 108 108 16.026 29,80 132,80 10.794 20,20 088,40
288 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 120 120 120 14.705 29,50 118,60 10.892 18,20 095,40
323 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘ. ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 153 153 153 18.913 38,50 150,60 16.233 31,10 132,40
324 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘ. ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 99 99 99 17.259 34,50 137,40 15.320 30,00 123,20
325 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘ. ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 99 99 99 18.450 38,60 146,20 17.508 36,60 138,60
328 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘ. ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 99 99 99 17.910 34,60 144,80 17.083 36,70 134,40
327 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘ. ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 108 108 108 17.149 36,30 134,80 15.047 28,70 122,40
273 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 216 216 216 18.427 38,30 146,00 16.587 32,50 134,60
275 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 103 103 103 17.179 36,10 135,00 13.434 25,40 107,80
274 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 126 126 126 17.935 37,50 142,00 15.506 29,60 125,40
360 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 144 144 144 17.128 35,20 136,20 13.570 25,20 111,40
276 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 72 72 72 16.851 33,70 135,80 11.005 23,00 093,60
262 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 148 148 148 15.482 30,60 126,20 13.965 30,10 110,60
333 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 166 166 166 18.596 38,80 147,40 15.632 30,60 128,00
340 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 180 180 180 18.109 36,10 145,20 13.647 26,50 111,80
338 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 108 108 108 18.443 38,70 146,00 15.793 31,30 127,80
339 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 144 144 144 16.676 32,80 136,00 15.165 30,70 121,40
366 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 175 175 175 15.449 29,30 126,60 11.926 20,60 099,20
99 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 207 207 207 15.503 31,50 125,00 12.275 21,90 104,00
330 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 171 171 171 19.108 39,60 151,60 16.509 33,50 133,00
98 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 180 180 180 16.167 32,70 130,80 12.347 21,50 102,00
412 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ. ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 90 90 90 16.322 33,40 130,60 14.730 29,00 121,60
369 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 153 153 153 17.831 36,30 142,40 16.045 32,30 128,60
344 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 198 198 198 15.093 30,30 121,80 10.597 17,90 089,00
371 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 121 121 121 15.588 32,20 125,60 12.866 27,20 104,40
216 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 135 135 135 18.239 37,50 144,80 13.872 25,20 117,00
335 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 180 180 180 18.457 38,30 146,60 14.742 28,20 120,60
801 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ ΣΣΕ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 95 100 100 18.684 38,80 148,40 1 18,8 16.001 31,50 131,00 2 11,6
801 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ ΣΣΕ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 46 46 46 15.999 32,90 128,20 3 14,6 15.038 30,80 121,80 1 11,7
806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ ΣΣΕ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 15 15 15 18.717 38,50 149,00 2 18,7 17.411 35,50 139,60 4 16,1
806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ ΣΣΕ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 7 7 7 17.263 37,90 135,00 2 18,5 16.717 34,30 133,20 11 16,6
806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ ΣΣΕ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β 1 1 1 12.165 23,90 097,60 1 12,2 12.165 23,90 097,60 1 12,2
821 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΣΙ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 28 30 30 18.758 38,60 149,40 1 18,6 17.127 34,50 136,80 1 17,2
821 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΣΙ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 13 13 13 16.953 33,90 135,60 1 17,0 16.081 31,30 130,20 1 14,5
826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΣΙ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 6 6 6 19.262 39,40 153,40 1 19,4 18.948 39,40 150,20 1 19,5
826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΣΙ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 2 2 2 18.947 39,50 150,00 1 19,7 18.841 39,10 149,40 1 19,4
826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΣΙ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β 1 1 1 7.936 12,00 067,60 4 05,6 7.936 12,00 067,60 4 05,6
811 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ ΣΝΔ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 13 13 13 18.679 37,50 149,80 1 17,9 17.262 36,20 137,20 1 16,8
811 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ ΣΝΔ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 6 6 6 17.177 34,90 138,40 1 14,9 16.975 32,90 138,80 4 13,2
811 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ ΣΝΔ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β 1 1 1 11.624 21,00 096,80 1 07,9 11.624 21,00 096,80 1 07,9
816 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΝΔ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 6 7 7 18.587 39,50 146,40 2 19,7 17.723 34,90 143,80 2 15,0
816 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΝΔ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 3 3 3 17.480 34,40 141,00 4 16,2 17.385 35,50 138,80 2 17,0
862 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ ΣΜΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 60 66 66 15.999 30,90 130,20 10 13,6 14.562 27,80 117,40 7 14,6
862 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ ΣΜΥ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 29 29 29 14.535 30,50 115,00 2 15,0 13.760 29,80 108,40 13 13,9
863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ ΣΜΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 26 28 28 15.969 32,50 128,60 10 13,9 15.345 30,90 124,20 6 12,7
863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ ΣΜΥ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 13 13 13 15.003 31,10 121,00 3 12,1 14.614 27,80 118,40 8 13,8
864 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) ΣΜΥΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 41 44 44 16.957 36,10 134,40 3 16,5 14.802 29,00 119,80 1 13,2
864 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) ΣΜΥΝ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 18 18 18 14.759 29,90 119,40 3 12,1 13.655 25,50 110,60 7 13,5
864 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) ΣΜΥΝ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β 4 1 1 4.425 05,30 039,40 1 01,9 4.425 05,30 039,40 1 01,9
817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΕΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 231 231 231 17.112 33,40 139,40 10.549 18,30 089,20
817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΕΝ ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% 23 23 23 10.507 19,50 086,80 7.927 13,50 067,60
817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΕΝ ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3% 7 7 7 10.523 22,90 083,80 10.237 18,90 084,40
817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΕΝ ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΚΟΙΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ 4 4 4 10.422 20,60 085,60 8.957 15,70 076,00
818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 211 216 217 15.903 34,70 125,20 8.889 15,90 073,80
818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΝ ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% 22 22 22 8.834 15,40 073,60 5.979 10,10 050,80
818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΝ ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3% 6 6 6 8.788 13,60 076,20 8.543 13,50 073,40
818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΝ ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΚΟΙΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ 4 4 4 8.313 13,10 073,00 7.852 10,20 070,60
318 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 198 198 198 15.665 30,50 127,80 12.543 25,50 101,40
698 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 87 87 87 10.847 17,90 095,40 6.040 05,60 056,00
550 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 101 101 101 14.363 31,70 113,40 9.981 24,40 082,60
551 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)  ΤΕΙ  ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 112 112 112 12.788 29,20 109,20 9.865 19,90 079,80
553 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 28 28 28 13.394 27,00 106,40 10.260 18,60 085,80
557 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 133 133 133 15.741 31,70 125,80 10.368 26,70 085,60
757 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 126 126 126 13.173 24,70 105,80 10.448 27,70 085,80
758 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)  ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 119 119 119 16.805 34,50 134,60 11.298 31,70 091,20
759 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 175 175 175 16.573 35,30 130,40 12.499 31,10 103,80
760 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 133 133 133 15.614 31,80 125,00 11.108 28,20 091,80
761 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 168 168 168 13.360 29,20 104,40 11.496 21,80 093,40
762 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 175 175 175 13.906 29,40 109,00 10.319 18,70 084,40
555 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 105 105 105 12.609 25,50 102,00 9.876 27,90 079,60
546 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 140 140 140 14.358 30,60 112,20 11.698 28,20 096,80
301 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 117 117 117 19.614 39,80 156,40 18.841 39,30 149,20
299 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 144 144 144 19.600 40,00 156,00 18.902 39,00 150,20
302 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 121 121 121 19.246 39,80 152,60 18.713 39,10 148,00
304 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 99 99 99 19.660 40,00 156,60 18.786 39,20 148,60
300 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 81 81 81 19.491 39,10 155,60 18.803 38,10 149,60
295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 148 148 148 19.854 39,80 158,80 19.143 38,70 153,00
297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 139 139 139 19.694 39,80 157,20 19.046 39,20 151,20
303 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 79 79 79 19.506 39,80 155,20 18.640 37,60 148,20
305 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 70 70 70 19.172 39,60 152,00 18.625 38,30 147,80
306 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)  ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 97 97 97 18.654 38,40 148,20 17.520 36,40 138,80
190 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ)  ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 126 126 126 17.448 35,40 138,60 16.594 33,20 132,80
307 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 76 76 76 19.261 39,30 153,40 18.413 38,70 145,40
308 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 76 76 76 18.589 37,70 148,40 18.200 37,80 144,20
294 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ. ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 63 63 63 19.058 39,00 151,40 17.937 36,50 143,80
372 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 117 117 117 17.058 33,20 137,20 12.846 26,40 101,40
290 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 112 112 112 18.653 38,30 148,20 17.855 36,10 143,20
293 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 138 138 138 19.087 39,90 151,00 18.352 38,40 145,60
289 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 97 97 97 19.478 39,20 155,40 18.499 38,10 146,80
291 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 76 76 76 19.514 39,80 155,40 18.480 37,60 147,20
280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 108 108 108 18.623 38,50 148,00 17.480 37,80 137,00
284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 94 94 94 18.654 38,80 147,80 17.636 36,80 139,80
831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΣΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 16 16 16 19.468 39,60 155,20 1 19,6 19.141 38,70 152,80 1 19,2
831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΣΑΣ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 8 8 8 19.108 39,20 152,00 1 19,4 18.629 38,50 148,00 2 18,9
831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΣΑΣ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β 1 1 1 18.712 38,00 149,00 1 19,2 18.712 38,00 149,00 1 19,2
851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) ΣΑΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 14 15 15 18.753 38,10 149,40 5 19,1 18.293 36,30 147,20 13 17,2
851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) ΣΑΝ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 6 6 6 18.184 37,60 144,00 3 19,2 17.910 35,60 143,80 5 17,3
836 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΣΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 2 2 2 18.990 38,40 151,20 2 19,7 18.968 39,20 150,60 2 19,4
836 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΣΑΣ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β 1 1 1 14.705 30,70 117,40 2 13,6 14.705 30,70 117,40 2 13,6
841 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΣΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 1 2 2 19.363 39,10 154,80 1 19,1 18.816 38,20 150,20 4 18,7
846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΣΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 2 2 2 18.980 38,60 151,20 1 19,3 18.828 39,60 148,80 3 19,6
846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΣΑΣ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β 1 1 1 14.735 28,30 119,80 2 12,9 14.735 28,30 119,80 2 12,9
637 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 77 78 78 17.737 35,70 141,40 14.293 33,20 120,60
639 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 87 87 87 17.538 36,00 139,80 14.125 31,00 120,80
633 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 73 74 74 15.196 34,40 128,40 13.672 26,20 110,40
719 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 73 73 73 17.842 35,00 143,60 15.987 32,70 126,00
628 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 94 94 94 17.108 36,40 134,80 13.747 26,70 111,40
747 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 73 73 73 16.926 34,60 135,20 14.532 33,30 122,40
619 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 70 70 70 18.343 37,30 145,80 16.501 33,90 131,80
621 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 65 65 65 17.224 33,00 139,00 16.040 31,20 128,00
623 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 77 78 78 17.479 37,10 137,60 15.562 29,80 125,40
625 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 84 85 85 17.484 36,60 137,40 14.702 29,20 118,60
629 ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 73 74 74 17.139 34,70 136,60 15.127 29,70 122,20
635 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 75 76 76 18.783 38,30 149,20 14.300 32,50 120,80
742 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 42 43 43 15.279 28,50 126,00 13.368 25,80 106,80
627 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 73 73 73 16.850 35,80 133,00 15.273 34,20 129,20
617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 77 77 77 18.469 36,70 147,60 17.104 34,20 138,40
615 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 73 73 73 18.510 38,60 146,80 17.236 33,60 139,00
659 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) ΤΕΙ  ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 91 92 92 18.365 37,30 146,20 16.431 30,90 133,80
616 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 94 95 95 17.666 35,60 141,00 16.095 32,30 129,40
667 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 73 74 74 15.677 32,10 125,60 13.151 32,90 108,80
620 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 91 92 92 17.275 33,30 139,00 15.403 34,70 130,60
618 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 66 67 67 17.109 35,50 136,40 15.714 34,60 133,60
663 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 70 71 71 16.068 37,20 136,00 14.927 35,80 125,00
655 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 66 66 66 18.329 37,10 146,40 15.950 34,50 135,80
657 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 72 72 72 17.006 35,40 134,00 15.105 30,50 121,60
662 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 101 102 102 15.098 28,80 123,20 13.752 30,30 115,60
653 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 98 99 99 17.272 33,80 140,60 12.829 30,10 107,80
645 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 103 104 104 17.500 36,00 139,00 14.990 29,80 121,00
654 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 140 142 142 16.447 33,10 132,60 13.149 27,90 103,80
647 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 72 73 73 17.341 35,50 138,00 14.659 29,30 116,60
652 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) ΤΕΙ  ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 105 105 105 14.779 27,30 120,40 12.900 27,50 110,20
651 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 101 102 102 15.424 31,20 123,40 13.134 29,60 110,20
649 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 126 128 128 17.214 36,80 135,40 13.751 26,70 110,60
744 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 161 163 163 16.094 34,20 128,00 12.271 26,10 098,20
231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 85 85 85 23.056 38,80 154,40 19.377 31,50 128,40
233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 94 94 94 22.691 38,70 153,80 18.478 31,00 126,00
232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 94 94 94 20.745 35,70 135,20 16.751 28,10 111,80
779 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 45 45 45 19.901 36,30 131,40 14.445 19,30 097,40
236 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 103 103 103 20.599 36,50 138,40 15.770 25,80 105,20
234 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)  ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 99 100 100 19.052 29,80 129,00 13.126 17,60 082,20
370 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 103 108 108 20.383 37,90 132,80 14.094 16,60 095,00
205 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 160 160 160 18.563 38,30 147,60 14.536 30,80 117,20
207 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 189 189 189 15.477 30,30 125,40 13.497 26,90 109,60
201 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)  ΕΜΠ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 112 112 112 18.386 39,00 144,80 16.796 33,40 134,80
203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 126 126 126 18.984 38,60 151,60 15.458 30,80 124,80
208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 94 94 94 16.366 33,40 131,40 14.315 28,50 116,00
227 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 99 99 99 18.324 38,40 144,60 13.244 26,60 106,80
225 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 99 99 99 17.005 33,70 137,40 14.220 28,00 114,80
209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 112 112 112 19.687 39,90 157,00 18.164 36,20 146,40
211 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 94 94 94 18.957 38,30 151,60 17.459 36,30 139,40
219 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 157 157 157 19.494 39,80 155,20 17.691 35,70 141,60
217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 207 207 207 19.647 39,70 156,80 18.416 37,20 147,80
223 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 202 202 202 18.665 38,10 149,00 15.551 31,70 125,40
221 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 247 247 247 18.946 39,60 149,80 16.789 34,90 133,80
239 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 121 121 121 19.087 39,90 151,00 16.674 32,40 135,60
235 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 103 103 103 19.541 39,70 155,80 17.817 36,10 143,00
237 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 85 85 85 18.839 38,30 150,60 17.204 33,20 140,40
214 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 112 112 112 15.457 29,70 126,40 12.300 24,20 099,40
778 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 54 54 54 14.264 29,60 114,00 11.585 20,70 096,20
476 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ)  ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 112 112 112 15.858 32,80 126,20 11.884 24,60 095,80
238 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 112 112 112 14.897 30,70 119,20 9.963 16,30 083,00
213 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 135 135 135 19.600 40,00 156,00 17.068 35,20 136,20
363 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 93 93 93 14.610 28,40 118,60 12.297 21,30 106,80
228 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 85 85 85 13.659 25,30 113,00 11.754 22,00 096,80
332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 103 103 103 19.002 39,20 151,00 16.455 32,70 133,20
220 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 157 157 157 19.201 39,70 152,40 16.242 32,20 131,00
229 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 85 85 85 19.820 40,00 158,20 17.852 36,80 142,20
241 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 90 90 90 17.516 34,80 140,00 15.141 28,30 124,40
230 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 153 153 153 18.851 38,70 150,20 13.843 24,70 115,80
224 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 117 117 117 16.307 33,10 131,80 13.307 25,70 109,20
222 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 112 112 112 16.847 33,90 136,40 10.185 15,50 086,80
215 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 171 171 171 18.148 37,20 144,40 14.658 27,60 118,80
242 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 108 108 108 16.163 30,90 131,60 11.288 20,20 094,00
331 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 162 162 162 19.574 39,80 156,00 15.730 30,00 128,20
210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 135 135 135 17.092 34,60 136,80 15.346 31,40 123,80
212 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 144 144 144 13.351 27,30 107,80 10.493 20,10 083,60
336 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 121 121 121 16.224 32,60 130,60 13.034 22,80 109,40
326 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘ. ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 99 99 99 17.975 36,90 143,00 15.227 31,70 121,80
353 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)  ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 189 189 189 16.710 34,20 133,80 11.846 24,00 095,60
271 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 139 139 139 16.825 37,30 131,40 11.103 29,20 091,40
240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 130 130 130 19.184 38,80 153,40 16.883 34,90 134,80
419 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 45 45 45 9.277 19,10 074,60 6.642 07,40 061,00
419 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 4 4 3 2.745 03,10 024,20 1.952 02,40 017,60
420 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 36 36 36 10.168 17,60 085,40 6.678 08,40 060,00
420 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 3 3 3 4.966 07,00 043,80 3.690 03,80 033,40
521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 63 65 65 19.007 30,30 124,60 12.968 18,80 083,60
517 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 63 70 70 12.514 17,00 078,40 8.126 07,20 051,60
519 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 70 88 88 18.495 29,70 121,80 11.373 12,70 069,40
750 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ,ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 70 96 76 13.049 16,30 091,60 5.149 02,90 021,60
520 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 49 62 62 16.473 27,10 111,00 6.209 02,70 035,00
447 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 84 84 84 12.999 26,50 104,60 10.363 15,30 092,80
451 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 108 108 108 12.686 20,60 107,40 8.193 13,90 069,20
768 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ)  ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 98 98 98 11.606 18,60 097,40 8.939 15,90 073,40
443 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.  ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 73 73 73 12.485 23,90 101,40 9.840 15,00 085,20
509 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 63 63 63 10.996 20,40 089,80 9.509 15,70 079,60
445 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 63 63 63 13.350 28,00 106,40 10.716 19,00 090,20
769 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 73 73 73 9.894 16,80 084,00 7.625 11,30 066,00
455 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 77 78 78 12.227 22,10 101,40 6.984 08,00 063,40
510 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 77 77 77 10.355 17,30 087,60 6.686 08,40 059,60
495 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 133 135 135 13.278 24,20 111,40 6.513 06,90 057,60
493 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 161 161 161 11.386 19,20 095,20 6.212 09,20 053,40
491 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 98 99 99 13.803 27,50 113,20 7.377 07,70 065,80
489 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 98 99 99 14.051 28,50 113,00 7.583 12,90 063,80
487 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 112 112 112 12.202 21,80 102,20 8.376 11,00 073,00
483 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 70 70 70 15.621 32,90 124,00 11.236 19,20 094,60
499 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ  ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 136 137 137 11.509 22,10 095,00 7.742 12,80 064,20
473 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 133 133 133 10.913 19,50 089,60 6.022 09,00 052,00
471 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 133 133 133 10.544 18,00 087,20 6.264 06,00 056,40
467 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 105 105 105 13.139 26,70 107,00 8.366 14,00 070,20
465 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 105 105 105 16.771 32,50 137,40 9.727 12,70 086,40
461 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 70 70 70 15.716 31,00 128,20 12.702 24,20 104,80
475 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ)  ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 87 87 87 13.392 31,00 104,00 8.297 13,90 070,60
479 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ  ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 140 140 140 12.696 24,00 103,20 8.255 10,90 071,80
501 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 63 63 63 13.383 25,90 110,00 11.207 21,70 092,80
505 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 115 115 115 14.224 28,20 113,20 10.157 20,30 082,80
709 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 112 112 112 11.079 21,30 090,60 7.964 13,60 068,20
705 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) ΤΕΙ  ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 91 91 91 10.792 19,20 091,60 8.204 14,40 069,20
503 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 70 70 70 13.574 28,40 106,20 10.801 20,30 090,20
511 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 63 63 63 17.468 34,40 141,60 12.326 23,60 100,80
737 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ  ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 94 94 94 14.377 28,50 118,00 9.151 12,30 081,40
720 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 84 84 84 15.030 29,00 122,80 11.428 20,80 094,80
714 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 77 77 77 14.943 29,10 121,80 11.506 19,40 096,80
722 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ)  ΤΕΙ  ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 175 175 175 11.330 18,40 095,80 8.889 14,10 078,00
713 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 84 84 84 14.447 26,30 118,80 11.948 22,40 100,20
711 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 73 73 73 16.124 31,20 131,60 13.130 23,00 108,60
712 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 112 112 112 16.023 31,10 131,80 12.110 21,40 101,80
697 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 133 133 133 10.171 17,10 087,40 5.355 05,70 048,60
727 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 91 91 91 12.830 24,80 105,00 10.361 18,30 084,80
506 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) ΤΕΙ  ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 105 105 105 12.805 24,70 106,20 10.035 19,10 080,80
735 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 129 129 129 15.329 30,30 125,60 8.513 17,30 069,60
723 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 168 168 168 16.465 33,50 131,60 9.862 17,40 082,60
529 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΠΑΡΤΗ)  ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 112 112 112 13.696 24,40 114,60 8.619 15,50 073,00
710 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 154 154 154 12.881 24,50 106,20 8.221 11,90 072,80
736 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 126 126 126 14.333 26,30 117,60 8.890 13,40 077,00
516 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 87 87 87 15.238 29,80 123,60 9.459 17,90 077,80
767 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)  ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 91 91 91 13.096 25,40 107,00 8.583 16,30 070,40
703 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 101 107 107 13.011 30,30 102,00 5.917 10,10 051,20
522 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 87 92 92 12.379 23,50 102,00 6.101 09,50 052,20
513 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 133 133 133 12.487 21,30 105,40 5.922 09,00 052,20
724 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ)  ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 140 140 140 14.161 25,30 117,00 9.522 14,80 081,80
512 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 63 63 63 14.050 28,80 114,40 11.033 21,30 090,80
725 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 112 112 112 15.816 32,80 126,80 10.230 18,60 084,00
480 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 70 70 70 17.176 34,00 138,00 14.196 32,60 110,80
717 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 77 77 77 17.205 33,90 138,60 13.931 28,90 110,80
716 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 68 68 68 17.017 34,10 136,40 14.883 31,30 118,40
739 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 94 94 94 14.468 30,20 115,20 12.591 27,90 099,00
515 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 91 91 91 14.850 29,40 119,40 12.795 22,50 107,40
532 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 98 98 98 11.123 18,30 093,80 6.687 09,70 058,40
514 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 140 140 140 11.564 21,20 096,00 4.863 07,10 041,80
721 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 140 140 140 9.573 16,50 081,00 4.794 06,60 042,60
718 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 77 77 77 17.213 34,70 138,00 13.401 25,90 109,40
752 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΔΡΑΜΑ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 77 77 77 17.006 35,20 136,00 11.690 21,40 097,60
518 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 66 66 66 16.184 32,20 131,20 13.148 26,40 105,80
644 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 105 105 105 14.628 30,40 118,40 5.178 06,80 046,00
701 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 196 196 196 15.742 28,80 130,60 6.792 09,20 059,20
592 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 133 133 133 11.371 18,70 096,00 5.256 04,60 047,60
528 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ (ΔΡΑΜΑ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 84 84 84 10.766 27,20 082,80 5.036 06,80 045,00
497 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 70 71 71 14.046 30,00 113,40 9.299 18,50 076,20
507 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 70 70 70 11.152 20,40 092,20 8.921 14,70 075,80
477 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΑΣΠΑΙΤΕ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 70 70 70 13.630 27,20 111,20 9.787 17,50 081,00
776 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 70 70 70 13.263 27,90 105,60 9.162 16,40 076,60
751 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)  ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 140 140 140 10.568 19,60 089,20 7.123 13,10 059,60
734 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 217 217 217 10.465 19,90 087,00 5.830 07,60 051,00
587 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 210 210 210 12.304 21,60 104,20 6.651 12,30 057,00
764 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 140 140 140 10.245 19,30 084,20 6.266 11,60 052,80
765 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)  ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 175 175 175 10.139 19,90 083,80 7.052 10,60 062,20
766 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 168 168 168 11.590 20,40 098,20 9.361 16,90 079,80
740 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) ΤΕΙ  ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 175 175 175 13.721 25,30 114,40 7.645 12,70 064,80
549 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 122 122 122 12.061 24,30 098,20 6.473 11,90 054,00
314 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 148 148 148 17.846 36,00 142,40 13.201 25,30 109,20
161 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 144 144 144 17.815 32,30 134,80 12.878 24,20 095,60
150 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 121 121 121 16.373 32,10 133,40 13.016 23,60 109,20
155 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 144 144 144 18.368 36,80 147,60 14.269 25,90 118,20
337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 225 225 225 18.657 38,10 148,80 14.756 29,40 119,60
347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 180 180 180 19.100 39,40 151,60 15.955 31,90 128,40
157 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 175 175 175 18.659 34,90 136,80 15.133 26,30 116,80
180 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 162 162 162 16.397 31,70 134,40 11.134 19,20 095,80
315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 243 243 243 16.868 33,20 137,40 13.167 26,30 108,40
312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 184 184 184 18.851 37,70 151,20 14.943 27,70 125,00
319 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 225 225 225 18.033 35,30 146,20 11.960 23,80 098,20
309 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 270 270 270 18.823 38,10 150,40 12.738 23,80 104,00
311 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 288 288 288 16.996 34,00 137,40 12.812 25,40 105,00
317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 220 220 220 18.341 37,70 146,40 13.931 25,10 116,40
321 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 234 234 234 17.341 33,70 141,60 11.043 19,90 092,60
345 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 207 207 207 16.214 32,20 131,80 11.581 21,30 098,20
97 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 243 243 243 16.785 34,50 135,00 11.245 20,90 093,80
350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 184 184 184 17.156 35,20 137,80 11.676 20,40 099,00
361 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 270 270 270 15.332 31,00 124,00 10.749 19,70 089,20
152 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 180 180 180 14.177 27,50 115,80 12.150 24,40 099,80
322 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 220 220 220 18.363 39,10 144,80 12.984 27,00 105,60
313 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 220 220 220 18.439 38,30 146,60 15.014 26,80 124,60
316 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 261 261 261 17.329 35,30 138,20 13.292 24,80 110,40
320 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 288 288 288 15.429 29,30 128,20 10.103 19,50 084,20
352 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 243 243 243 16.710 33,60 135,00 11.386 20,60 096,20
400 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 121 121 121 13.400 23,00 112,80 9.431 17,30 079,20
346 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 153 153 153 13.919 26,90 114,00 8.482 18,40 068,40
144 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ. ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 67 67 67 15.821 32,50 127,60 11.177 20,90 093,00
867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΣΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 13 13 13 18.997 38,90 151,40 1 18,9 17.568 35,00 141,40 1 16,3
867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΣΑΣ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 5 5 5 17.500 35,20 140,40 1 16,6 17.029 34,70 137,00 1 15,0
867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΣΑΣ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β 1 1 1 3.913 05,10 034,60 1 01,6 3.913 05,10 034,60 1 01,6
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 31 31 31 19.515 39,50 155,80 1 19,5 18.113 36,70 144,40 1 18,4
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% 3 3 3 18.107 37,10 144,00 1 18,5 17.926 35,60 144,20 4 16,9
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% 1 1 1 18.042 37,40 143,80 1 17,4 18.042 37,40 143,80 1 17,4
870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 179 179 179 18.004 37,60 142,80 2 18,2 16.301 31,70 130,80 4 16,7
870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% 20 20 20 16.263 32,70 130,20 3 15,9 15.398 28,40 126,00 2 13,5
870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% 8 8 8 16.290 32,60 131,20 4 14,8 16.238 32,00 132,00 2 13,3
872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 43 43 43 17.981 36,50 143,40 1 18,1 16.134 31,60 131,60 1 12,7
872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% 4 4 4 15.969 31,50 129,60 1 13,4 15.553 31,50 125,20 1 13,8
872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% 1 1 1 16.063 31,50 131,20 1 12,3 16.063 31,50 131,20 1 12,3
871 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) ΠΥΡΟΣΒ ΑΚΑΔ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 4 4 4 16.275 32,90 130,60 1 15,2 13.472 23,40 113,60 1 07,9
580 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 70 70 70 10.054 16,80 086,20 6.113 09,70 053,80
584 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 122 122 122 10.323 19,30 086,60 5.855 09,10 051,40
631 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 70 70 70 11.955 21,90 100,80 10.230 18,00 085,80
594 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 122 122 122 11.947 22,70 099,80 6.695 08,30 060,60
585 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 63 63 63 13.068 22,80 109,80 11.244 21,40 093,80
596 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 252 252 252 10.346 19,00 086,80 6.267 09,50 055,00
591 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 119 119 119 11.451 20,90 096,40 8.521 15,30 071,20
609 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 105 110 110 12.045 20,70 089,20 7.952 10,00 060,40
771 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 168 211 150 9.315 14,10 067,20 2.956 02,60 015,40
715 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 84 84 84 12.367 23,70 102,40 10.869 17,90 092,80
595 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 175 175 175 12.963 27,30 105,00 7.631 10,50 067,40
593 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 70 70 70 12.666 26,80 102,20 8.714 13,20 077,00
731 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 126 126 126 12.832 24,20 107,00 8.310 12,60 072,60
581 ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ(ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 70 70 70 13.087 23,30 110,00 10.814 20,60 091,20
773 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)  ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 280 284 284 11.914 22,80 098,80 6.713 08,30 060,60
561 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 119 119 119 13.738 26,80 112,80 10.553 19,90 088,00
569 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 217 223 223 12.100 23,60 099,80 7.395 13,10 064,60
772 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)  ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 147 147 147 12.686 24,00 104,60 8.526 15,80 071,20
565 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 147 147 147 13.336 26,40 109,60 9.071 11,90 080,40
774 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)  ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 154 155 155 10.807 19,90 090,00 7.455 11,50 064,40
559 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 119 119 119 12.977 22,90 108,40 11.366 20,20 095,80
775 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)  ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 161 161 161 11.081 20,70 092,60 6.829 13,30 057,60
575 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 175 179 179 13.757 27,90 112,40 8.030 13,40 069,00
577 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ  ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 210 210 210 12.025 23,50 098,40 9.279 13,10 081,40
603 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 80 80 80 14.486 27,60 108,20 11.551 19,90 085,20
604 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 98 98 98 13.968 24,60 101,60 10.830 17,80 082,60
611 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 98 102 102 13.186 21,20 098,80 7.832 11,20 057,80
607 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 84 84 84 12.145 19,70 101,00 8.889 13,10 077,20
777 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 91 91 91 12.864 26,00 105,40 10.461 19,10 086,80
605 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 91 92 92 14.804 23,80 114,40 10.492 17,40 079,80
770 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 119 150 150 10.108 15,20 074,80 4.227 04,70 027,40
610 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 56 67 67 10.728 19,00 077,80 3.598 03,00 022,80
613 ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) ΑΣΤΕ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 63 68 68 17.916 34,20 134,00 13.388 22,20 096,80
614 ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) ΑΣΤΕ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 63 66 66 17.641 32,50 131,20 13.605 24,10 101,40
<