ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2019
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (Κατόπιν Μεταφοράς) ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ[1] ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ[2]
818 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 241 249 249 16.809 32,90 136,00 8.468 20,20 065,80
818 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% 24 24 24 7.927 17,70 061,60 4.846 10,00 041,40
818 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3% 7 7 7 8.286 16,40 068,80 8.089 15,50 066,20
818 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΚΟΙΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ 5 5 5 8.398 12,00 071,20 6.826 12,40 057,00
817 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 332 334 334 17.316 34,40 138,40 9.827 16,10 085,20
817 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% 33 33 33 9.551 17,90 081,00 5.909 07,70 052,80
817 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3% 10 10 10 9.820 17,40 082,00 9.363 19,50 072,60
817 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΚΟΙΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ 6 6 6 9.591 17,50 080,00 7.373 12,50 061,20
419 ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9 9 9 10.275 18,50 082,00 6.551 07,10 057,60
419 ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 1 1 0
413 ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 36 36 36 12.396 24,00 099,00 8.197 13,30 066,60
413 ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 3 3 3 8.097 13,50 065,40 5.847 12,10 045,80
420 ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9 9 9 10.478 22,60 081,40 7.376 08,80 067,60
420 ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 1 1 1 2.933 01,30 028,00 2.933 01,30 028,00
414 ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18 18 18 11.437 18,70 093,60 8.244 14,40 068,40
414 ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 1 1 1 5.829 09,30 046,20 5.829 09,30 046,20
417 ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9 9 9 10.747 20,10 088,60 8.575 13,70 070,40
417 ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 1 1 1 6.583 11,30 053,60 6.583 11,30 053,60
415 ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 36 36 36 10.018 21,80 078,20 7.887 09,70 068,00
415 ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 3 3 3 7.373 16,10 057,00 4.931 08,30 040,20
418 ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9 9 9 9.675 16,70 078,40 8.567 13,50 071,60
418 ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 1 1 1 4.906 09,20 038,60 4.906 09,20 038,60
416 ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 54 54 54 12.256 25,00 099,00 7.657 16,50 058,60
416 ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 5 5 5 6.568 13,00 050,40 5.461 09,70 044,40
129 ΑΠΘ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 153 153 153 22.126 37,20 147,40 19.312 32,60 137,40
227 ΑΠΘ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 106 106 106 14.271 28,50 114,00 11.591 22,90 093,40
233 ΑΠΘ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 94 94 94 22.506 39,40 149,60 16.952 28,60 105,20
279 ΑΠΘ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 100 100 100 18.288 37,20 145,20 17.446 35,00 138,20
133 ΑΠΘ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 105 115 67 19.636 32,40 130,60 5.580 00,00 019,80
137 ΑΠΘ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 124 128 128 22.379 36,50 147,80 11.602 14,00 071,80
285 ΑΠΘ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 104 104 104 15.987 33,90 126,00 9.785 15,90 081,80
273 ΑΠΘ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 234 234 234 17.508 35,80 138,80 14.644 29,20 115,80
275 ΑΠΘ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 112 112 112 14.484 27,80 115,60 10.870 21,20 086,00
147 ΑΠΘ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 107 111 111 19.564 37,80 144,40 15.949 25,90 117,60
403 ΑΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 131 131 131 20.624 34,00 142,60 17.045 30,10 126,00
402 ΑΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 112 112 112 19.935 33,50 138,00 15.017 28,10 118,40
134 ΑΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 129 129 129 18.242 36,40 146,20 14.079 26,50 114,80
219 ΑΠΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 167 167 167 19.266 39,80 152,80 17.575 35,70 140,20
168 ΑΠΘ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 62 62 62 18.800 39,00 149,00 13.635 25,90 110,00
103 ΑΠΘ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 191 191 191 16.005 31,70 127,00 8.915 15,50 072,00
780 ΑΠΘ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 48 48 48 13.119 21,90 105,60 8.717 15,90 071,00
297 ΑΠΘ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 131 131 131 19.493 39,90 155,00 18.585 36,90 148,20
112 ΑΠΘ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 153 153 153 18.979 38,70 151,00 14.747 26,70 120,20
139 ΑΠΘ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 85 95 79 16.869 27,30 115,20 4.016 03,20 009,60
163 ΑΠΘ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 72 72 72 17.368 34,60 139,20 13.243 24,10 107,40
307 ΑΠΘ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 76 76 76 18.876 37,60 150,80 17.764 35,80 141,00
245 ΑΠΘ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 158 158 158 18.780 40,00 147,80 14.019 26,30 113,20
363 ΑΠΘ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 93 93 93 13.199 25,50 106,40 9.265 18,70 075,00
211 ΑΠΘ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 94 94 94 18.835 39,50 149,00 17.169 36,90 135,00
406 ΑΠΘ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 54 61 61 21.071 35,30 144,80 13.578 21,00 092,20
119 ΑΠΘ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 334 334 334 19.422 39,00 155,40 17.824 35,40 143,20
305 ΑΠΘ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 71 71 71 18.857 36,90 150,80 18.002 36,40 142,60
311 ΑΠΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 312 312 312 18.658 37,40 149,00 12.987 27,30 105,00
140 ΑΠΘ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 209 209 209 19.261 39,10 153,60 15.262 28,40 123,80
338 ΑΠΘ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 116 116 116 19.232 38,40 154,40 16.653 32,70 135,00
107 ΑΠΘ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 172 172 172 14.913 28,70 120,40 8.468 14,40 069,20
357 ΑΠΘ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 115 115 115 17.913 35,90 143,80 15.581 29,10 126,80
203 ΑΠΘ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 126 126 126 18.640 40,00 146,40 14.467 29,10 116,20
291 ΑΠΘ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 76 76 76 18.698 36,60 149,60 17.793 35,10 142,20
111 ΑΠΘ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 220 220 220 19.174 38,20 153,60 14.431 28,30 115,80
120 ΑΠΘ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 175 175 175 17.086 34,00 136,20 13.333 25,30 108,60
255 ΑΠΘ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 161 161 161 18.732 39,60 147,60 14.339 29,10 115,40
265 ΑΠΘ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 167 167 167 18.512 39,40 145,60 16.871 35,70 133,40
237 ΑΠΘ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 96 96 96 19.127 39,30 152,00 16.474 33,20 132,20
172 ΑΠΘ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 162 162 162 18.904 37,80 151,60 17.529 34,90 141,20
384 ΑΣΚΤ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 67 67 67 19.140 39,20 152,20 12.739 22,90 103,20
497 ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 84 84 84 11.156 22,40 089,40 7.293 11,10 061,20
507 ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 84 84 84 11.134 21,40 090,00 6.631 07,70 060,80
477 ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 84 84 84 12.850 29,60 098,60 8.263 14,10 068,80
776 ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 84 84 84 11.218 20,20 092,40 6.678 07,20 061,20
872 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 22 22 22 19.046 38,00 152,40 1 19,1 18.097 36,90 145,00 1 16,9
872 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% 2 2 2 17.864 35,80 143,80 1 16,3 17.769 36,30 141,60 1 17,8
869 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 31 31 31 19.194 39,60 152,40 1 19,7 18.241 37,70 145,40 1 17,7
869 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% 3 3 3 18.181 37,70 143,60 1 19,7 18.142 35,40 146,20 1 17,4
869 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% 1 1 1 18.129 36,10 145,40 1 17,7 18.129 36,10 145,40 1 17,7
870 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 221 221 221 18.171 36,90 145,20 2 17,8 16.550 32,60 132,60 4 16,8
870 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% 25 25 25 16.547 32,70 134,60 5 13,3 15.540 31,00 125,00 1 14,5
870 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% 10 10 10 16.530 32,80 133,40 4 14,9 16.266 34,40 128,80 6 16,3
614 ΑΣΤΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 86 95 95 18.268 32,80 136,40 12.079 21,90 085,00
613 ΑΣΤΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 86 104 104 17.728 31,80 131,20 11.391 14,70 081,20
326 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 108 108 108 16.490 34,40 131,40 11.370 20,20 092,00
327 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 116 116 116 16.677 35,10 130,80 11.810 25,00 092,80
325 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 108 108 108 17.679 36,70 140,00 16.588 33,20 132,20
1061 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 152 152 152 10.378 21,60 081,40 6.417 11,50 053,60
1063 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 216 216 216 11.277 23,50 090,20 5.437 08,90 045,80
324 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 108 108 108 17.234 36,20 135,00 12.619 21,90 103,60
328 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 108 108 108 17.607 35,90 139,00 15.787 29,30 128,00
323 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 165 165 165 17.331 33,90 138,60 14.119 29,90 111,20
1064 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 176 190 190 10.618 17,40 089,80 4.308 06,40 037,40
1633 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 184 184 184 13.416 27,80 105,40 7.794 12,80 065,20
1610 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 83 83 83 14.688 26,80 119,60 12.792 25,00 103,40
1609 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 128 128 128 14.760 30,60 117,60 10.137 18,30 082,80
1615 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 176 176 176 17.022 35,00 135,40 14.505 32,50 123,00
1634 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 240 240 240 16.095 33,50 126,40 11.063 21,30 089,00
1632 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 147 147 147 12.363 25,30 095,60 6.923 10,90 059,20
1627 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 131 131 131 16.780 31,80 137,20 5.305 08,70 044,80
1603 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 144 144 144 13.209 25,90 108,80 5.217 05,90 047,20
1605 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 256 256 256 15.566 29,60 126,00 9.888 17,20 081,20
1607 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 267 268 268 14.679 26,90 122,20 4.643 08,10 040,40
1635 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 107 107 107 15.882 35,00 122,80 13.230 25,60 104,00
1613 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 91 91 91 17.265 34,30 137,00 15.241 31,30 120,60
1626 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 83 92 60 11.726 16,80 073,80 5.111 01,50 024,20
1606 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 155 155 155 14.669 28,10 119,40 10.244 18,00 086,60
1604 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 280 284 284 14.719 29,10 119,20 5.725 12,10 048,60
1614 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 91 91 91 16.140 33,40 126,80 13.890 26,40 111,00
1624 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 176 176 176 15.697 31,70 125,00 9.905 14,70 086,00
1623 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 100 100 100 12.825 25,70 104,20 7.854 10,20 068,40
1625 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 160 160 160 16.435 32,70 133,00 12.806 23,60 105,00
1622 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 121 121 121 15.985 33,30 127,60 10.002 15,80 087,40
1620 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 102 110 110 9.979 20,10 080,20 6.593 14,10 053,00
1619 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 103 103 103 13.883 29,10 110,00 9.005 16,90 076,00
1617 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 203 203 203 13.051 27,30 103,00 10.622 21,20 085,20
1618 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 91 91 91 17.144 34,00 136,60 13.679 29,70 105,80
1602 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 224 224 224 14.599 27,70 120,00 8.010 13,60 067,40
1601 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 224 226 226 13.334 23,40 111,80 7.170 14,40 060,00
1630 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 192 192 192 15.781 32,50 126,60 9.597 17,90 077,80
1621 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 92 97 97 12.401 22,70 102,00 7.665 13,30 063,20
1628 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 170 170 170 13.813 26,90 110,60 8.969 16,50 072,80
1616 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 107 107 107 18.226 36,20 145,40 15.970 32,80 126,60
1629 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 180 180 180 16.831 36,10 132,00 15.854 33,40 124,60
353 ΔΠΘ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 218 218 218 15.046 30,60 118,00 7.297 13,50 059,80
234 ΔΠΘ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 99 103 103 17.129 30,70 115,20 11.233 12,90 064,80
186 ΔΠΘ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 143 143 143 15.937 30,70 129,00 9.539 17,10 077,00
212 ΔΠΘ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 155 155 155 11.527 24,30 089,80 6.537 18,30 052,40
106 ΔΠΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 195 195 195 16.918 33,20 136,40 10.289 20,50 082,60
404 ΔΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 299 299 299 20.833 35,10 143,80 14.617 23,90 112,60
160 ΔΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 168 168 168 14.763 27,90 118,80 11.225 29,50 092,20
223 ΔΠΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 215 215 215 18.220 38,20 144,00 14.724 29,20 117,80
302 ΔΠΘ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 114 114 114 18.583 36,90 148,00 18.123 37,50 143,40
108 ΔΠΘ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 191 191 191 15.971 31,70 129,00 9.851 19,30 079,00
1301 ΔΠΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 96 96 96 17.612 35,20 141,40 14.506 26,60 117,20
1302 ΔΠΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 104 104 104 17.341 34,70 138,20 11.854 20,60 096,20
224 ΔΠΘ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 117 117 117 15.899 32,10 128,00 11.217 21,30 090,00
476 ΔΠΘ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 113 113 113 13.349 28,50 104,00 7.270 13,40 059,00
290 ΔΠΘ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 116 116 116 18.074 36,80 144,00 17.009 34,30 134,80
121 ΔΠΘ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 429 429 429 19.166 38,00 153,60 17.225 33,50 139,20
97 ΔΠΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 263 272 272 17.436 36,20 138,40 9.305 21,30 074,60
142 ΔΠΘ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 199 199 199 17.925 35,50 144,20 12.667 24,10 102,60
373 ΔΠΘ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 144 144 144 16.956 33,40 135,80 12.372 25,40 099,40
207 ΔΠΘ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 190 190 190 14.403 30,30 113,40 11.992 23,40 095,80
127 ΕΚΠΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 201 201 201 22.935 38,70 154,40 18.633 31,70 130,80
1001 ΕΚΠΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠTΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 80 80 80 12.312 25,80 095,40 9.393 20,90 072,40
1002 ΕΚΠΑ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 80 80 80 16.385 33,90 129,80 8.472 17,00 068,20
277 ΕΚΠΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 92 92 92 19.162 38,20 153,00 17.688 35,80 140,60
131 ΕΚΠΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 124 129 129 21.874 37,40 146,00 8.844 11,20 054,40
135 ΕΚΠΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 133 137 137 20.177 33,30 136,60 10.403 10,90 064,40
283 ΕΚΠΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 113 113 113 16.717 35,50 132,00 10.623 18,10 087,20
1004 ΕΚΠΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 184 184 184 14.999 29,10 123,20 8.409 14,50 071,00
1005 ΕΚΠΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 80 80 80 16.278 31,40 132,40 13.313 28,10 106,80
154 ΕΚΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 104 104 104 18.740 37,20 150,80 15.092 28,40 124,80
148 ΕΚΠΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 118 133 133 19.792 36,60 145,80 16.845 31,10 127,20
401 ΕΚΠΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 131 131 131 22.050 36,20 144,00 17.501 31,10 126,40
146 ΕΚΠΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 85 85 85 18.245 37,90 144,40 12.602 22,80 102,80
101 ΕΚΠΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 215 215 215 17.110 33,20 138,20 8.793 13,30 072,20
295 ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 140 140 140 19.753 39,90 157,60 18.724 37,20 149,20
183 ΕΚΠΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 76 79 79 21.751 36,30 145,00 6.817 07,30 036,80
110 ΕΚΠΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 191 191 191 19.446 39,20 155,20 15.306 28,80 124,20
173 ΕΚΠΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 114 114 114 17.648 33,60 142,40 12.036 22,00 098,60
182 ΕΚΠΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 76 85 85 19.050 31,40 126,60 6.980 06,80 039,80
105 ΕΚΠΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 238 238 238 13.979 29,50 110,80 9.019 13,50 075,40
1006 ΕΚΠΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 80 80 80 17.030 32,80 137,20 14.810 31,80 117,20
243 ΕΚΠΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 222 222 222 19.092 39,60 151,20 14.617 29,30 117,20
408 ΕΚΠΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 62 72 72 22.432 37,40 148,00 13.020 16,80 088,80
117 ΕΚΠΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 391 391 391 19.481 39,50 155,40 18.013 35,10 145,00
306 ΕΚΠΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 100 100 100 17.806 36,40 141,00 16.075 32,10 127,00
303 ΕΚΠΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 79 79 79 19.206 39,40 152,60 18.026 34,80 144,20
309 ΕΚΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 292 292 292 16.673 34,10 134,40 13.087 23,70 109,00
1007 ΕΚΠΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 135 135 135 17.016 32,00 137,80 13.339 25,70 108,80
128 ΕΚΠΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 199 199 199 19.659 39,10 157,40 15.732 29,20 128,60
330 ΕΚΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 172 172 172 19.300 40,00 153,00 17.015 37,10 133,20
123 ΕΚΠΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 187 187 187 17.917 35,10 144,40 16.166 32,80 128,80
192 ΕΚΠΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 76 76 76 18.080 35,40 145,40 13.691 22,90 112,60
1008 ΕΚΠΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 184 184 184 15.784 34,40 122,00 6.753 06,90 061,20
188 ΕΚΠΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 112 112 112 16.615 33,10 134,40 11.577 24,50 091,60
289 ΕΚΠΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 97 97 97 18.778 36,60 150,40 17.848 36,80 141,20
109 ΕΚΠΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 296 296 296 19.029 38,10 152,40 14.677 27,10 120,00
1010 ΕΚΠΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 135 135 135 16.627 33,30 133,00 12.831 23,50 105,20
253 ΕΚΠΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 174 174 174 19.193 39,70 152,20 15.417 30,90 124,80
263 ΕΚΠΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 94 94 94 19.242 39,40 153,20 17.332 36,20 137,00
1011 ΕΚΠΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 80 80 80 13.773 24,70 113,00 10.225 16,90 084,00
171 ΕΚΠΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 152 152 152 19.247 39,10 153,40 17.608 35,40 141,40
1657 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 163 163 163 16.005 34,10 125,20 9.360 15,40 078,20
1655 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 240 240 240 14.336 28,00 118,00 7.027 12,50 059,60
1656 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 184 188 188 13.312 24,20 110,60 4.737 06,30 041,40
1653 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 120 120 120 16.803 34,70 133,00 11.963 23,70 093,20
1660 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 208 208 208 14.989 30,30 119,20 7.617 09,90 069,00
1662 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 148 148 148 14.493 27,70 118,40 6.949 12,50 056,60
1652 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 123 123 123 16.787 33,10 136,00 13.920 27,40 111,80
1654 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 192 192 192 17.424 33,80 141,40 6.257 05,10 058,40
1659 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 112 112 112 15.479 31,10 123,00 9.020 14,80 072,40
1664 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 128 128 128 10.048 16,60 083,40 5.182 05,80 047,40
1651 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 123 123 123 16.224 33,80 127,60 11.398 21,40 091,80
225 ΕΜΠ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 106 106 106 16.452 34,80 129,00 13.047 27,50 101,80
231 ΕΜΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 86 86 86 22.870 40,00 153,60 19.050 31,20 127,00
246 ΕΜΠ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 153 153 153 19.007 39,90 150,20 15.364 33,00 120,40
217 ΕΜΠ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 220 220 220 19.573 39,90 155,80 18.314 38,20 144,40
241 ΕΜΠ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 90 90 90 17.417 36,50 138,00 14.311 28,30 115,20
209 ΕΜΠ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 113 113 113 19.326 39,80 153,40 18.014 39,40 140,80
229 ΕΜΠ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 86 86 86 19.234 39,80 152,60 17.643 37,10 139,00
201 ΕΜΠ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 113 113 113 18.791 39,30 148,40 16.385 33,10 131,20
235 ΕΜΠ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 116 116 116 19.400 39,80 154,20 17.479 35,30 139,40
342 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 99 99 99 14.927 27,50 121,80 9.279 16,10 076,60
1452 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 200 200 200 14.287 29,30 112,40 9.795 19,70 077,80
145 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 172 172 172 16.458 33,00 133,20 9.447 19,50 074,40
407 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 101 105 105 17.120 13.120
385 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 114 118 118 21.521 37,50 143,20 16.019 23,50 105,20
1453 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 184 184 184 10.990 20,60 088,40 6.738 12,20 055,00
366 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 189 189 189 17.460 35,00 140,20 10.745 17,30 093,60
367 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 85 85 85 17.426 35,20 140,20 10.137 18,70 081,80
1455 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 104 116 116 12.395 16,30 092,20 6.086 05,20 046,00
1456 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 208 208 208 14.596 28,20 117,40 8.645 16,30 069,40
882 Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 74 77 77 17.535 35,50 140,60 4 16,5 16.253 31,70 132,00 3 13,9
882 Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔ. ΚΑΤ. Α&Β 8 8 8 16.212 34,20 128,40 2 16,3 15.874 30,40 127,80 8 16,1
881 Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 24 25 25 19.136 38,40 153,20 1 18,8 17.723 36,90 140,60 5 18,0
881 Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔ. ΚΑΤ. Α&Β 2 2 2 17.679 35,10 141,60 2 17,7 17.540 36,40 139,60 2 17,2
150 ΟΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 118 118 118 17.921 35,50 143,20 13.804 28,80 109,60
240 ΟΠΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 142 142 142 19.332 39,60 153,60 17.959 36,30 143,80
347 ΟΠΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 196 196 196 19.317 38,90 154,00 16.371 33,10 132,20
314 ΟΠΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 162 162 162 18.775 39,10 148,80 14.458 25,80 122,80
312 ΟΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 200 200 200 18.958 38,60 151,40 15.725 30,30 128,00
313 ΟΠΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 239 239 239 18.880 40,00 148,80 16.087 31,30 131,40
333 ΟΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 179 179 179 18.754 37,80 150,40 16.433 32,10 133,40
329 ΟΠΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 113 113 113 18.238 38,60 144,20 13.337 27,10 105,40
310 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 175 175 175 10.326 17,80 088,40 5.450 04,20 051,20
320 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 312 312 312 14.641 26,70 121,60 5.305 07,10 047,60
372 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 120 120 120 14.442 28,40 113,80 9.819 17,10 079,80
162 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 230 230 230 17.560 35,20 140,40 10.803 18,10 089,00
167 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 207 207 207 13.420 28,80 107,20 9.932 15,40 083,20
348 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 187 187 187 15.846 29,60 128,80 11.187 15,90 093,00
252 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 236 236 236 13.038 27,20 103,60 7.501 11,30 063,80
181 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 157 157 157 12.953 25,90 104,20 9.087 13,10 076,60
222 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 113 113 113 16.322 31,60 133,60 5.738 09,40 046,60
344 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 211 211 211 15.180 32,80 119,60 6.160 08,80 053,40
238 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 113 113 113 15.514 30,40 126,00 7.342 13,40 063,80
180 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 188 188 188 16.467 32,10 132,60 9.753 17,10 082,80
612 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 73 82 82 14.203 21,70 111,20 5.925 04,70 044,60
143 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 278 278 278 17.853 34,30 144,20 11.872 23,60 095,60
276 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 78 78 78 14.867 30,30 119,60 7.353 11,10 062,40
354 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 123 123 123 17.450 33,60 142,40 8.898 14,00 073,60
218 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 198 198 198 12.654 22,20 104,40 5.148 07,60 045,80
1391 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 102 102 102 18.902 39,20 150,00 8.230 14,20 067,20
673 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΛΙΟΝ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 100 100 100 15.663 27,50 127,60 13.372 27,20 108,20
668 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 100 100 100 14.667 26,90 118,60 11.100 16,80 093,00
678 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 288 288 288 17.853 35,50 142,40 14.622 29,40 114,60
674 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 171 176 176 20.896 35,80 141,00 7.577 04,30 047,60
679 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 167 167 167 15.813 32,90 125,20 11.936 27,00 090,80
669 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 323 323 323 14.138 31,00 112,00 11.136 19,20 095,40
670 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 266 267 267 14.687 25,30 107,20 10.619 14,30 080,20
684 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 96 96 96 16.286 34,40 128,40 14.325 31,10 112,60
685 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 108 108 108 15.897 31,50 126,00 11.650 24,40 091,20
680 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 99 99 99 18.068 35,80 144,40 15.836 30,20 126,00
675 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 93 95 95 18.143 29,70 117,80 8.092 07,40 044,40
387 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 243 243 243 16.195 32,10 129,40 11.247 23,30 088,60
671 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 99 99 99 18.672 36,80 149,80 16.066 32,00 129,20
672 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 177 177 177 17.353 35,50 138,60 11.505 21,30 095,40
681 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 94 94 94 17.929 36,30 142,60 14.622 29,80 116,00
388 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 93 93 93 17.271 33,70 139,40 14.193 33,10 107,60
389 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 289 289 289 16.397 35,30 128,40 9.668 19,20 077,60
390 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 211 211 211 17.659 36,70 139,20 13.678 25,80 113,80
391 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 84 84 84 12.965 26,30 103,20 9.003 14,90 074,20
392 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 135 135 135 17.411 35,90 138,00 12.994 26,60 103,40
393 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 84 84 84 17.054 36,60 133,40 12.818 25,40 102,60
682 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 148 148 148 16.064 33,00 126,80 14.118 27,40 113,00
394 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 182 182 182 14.596 28,40 116,60 10.014 18,40 081,20
676 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 67 70 36 18.806 35,60 120,80 5.196 00,80 026,80
683 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 105 105 105 18.254 36,40 145,60 16.222 31,60 128,40
677 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 91 91 91 16.581 33,90 133,20 11.724 21,20 095,20
1552 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 243 243 243 13.414 25,80 109,00 7.977 14,90 065,20
1549 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 256 258 258 13.671 24,90 112,80 5.295 05,90 047,20
1544 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 320 325 325 11.739 18,70 101,60 4.490 04,20 041,60
1551 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 176 176 176 16.732 32,40 135,40 9.005 21,70 070,00
1558 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 80 80 80 16.631 33,10 132,40 14.505 29,10 115,80
1564 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 129 129 129 17.433 36,30 137,40 13.730 28,40 108,60
1545 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 320 334 334 14.414 28,00 117,40 5.050 09,00 043,60
1555 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 90 90 90 13.858 28,60 109,20 9.206 17,00 075,60
1553 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 128 128 128 14.584 29,20 116,40 12.101 29,90 102,00
1541 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 170 170 170 11.296 23,00 089,60 5.339 05,90 048,00
1542 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 170 170 170 15.144 30,00 121,20 5.921 08,90 052,20
210 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 135 135 135 16.357 33,90 128,80 14.736 31,20 116,40
1548 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 91 92 92 16.909 35,50 134,40 7.870 11,80 069,60
1546 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 240 244 244 13.421 26,30 109,20 5.534 05,40 051,20
334 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 159 159 159 17.644 34,60 142,20 12.647 23,10 104,00
341 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 150 150 150 15.409 29,10 125,80 11.408 21,40 091,00
1543 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 256 288 288 7.151 13,90 058,60 4.092 06,40 036,20
1554 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 179 179 179 13.020 24,00 106,80 8.233 13,30 072,00
1547 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 240 268 268 10.539 20,90 085,00 4.846 05,20 043,20
1563 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 90 90 90 16.550 33,60 132,20 14.283 28,70 113,80
1550 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 135 135 135 17.285 33,90 138,80 16.641 32,10 133,80
236 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 104 105 105 18.151 30,10 116,00 14.109 22,70 091,00
284 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 102 102 102 18.231 36,90 145,20 16.697 32,90 133,20
1422 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 136 136 136 16.523 35,30 129,60 9.662 24,30 080,00
360 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 155 155 155 15.438 28,00 125,00 8.807 18,10 069,40
274 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 137 137 137 16.791 34,30 132,80 11.950 23,00 095,00
1423 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 90 90 90 17.705 34,70 142,20 12.535 23,90 101,00
1424 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 184 184 184 13.589 27,50 109,80 6.658 15,70 058,60
1425 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 96 96 96 13.403 27,70 106,00 10.197 27,30 083,00
1426 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 96 96 96 16.704 33,00 134,40 13.383 27,90 105,00
1427 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 280 280 280 14.367 27,10 117,80 7.120 13,20 058,60
1428 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 104 104 104 12.386 28,40 104,00 7.369 14,10 059,20
1429 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 120 120 120 14.894 30,00 117,20 11.059 28,10 091,40
405 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 149 149 149 20.529 35,10 144,40 15.828 26,00 106,40
220 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 167 167 167 18.711 38,50 149,00 15.664 32,60 124,40
300 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 76 76 76 19.341 39,50 154,00 18.249 37,50 144,60
177 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 100 100 100 17.999 34,90 145,00 12.956 22,40 106,20
308 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 76 76 76 17.900 34,40 144,00 17.407 35,10 139,00
1430 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 187 187 187 14.906 26,80 124,60 7.142 06,00 065,60
1432 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 99 99 99 14.212 28,80 112,00 9.433 18,30 075,40
228 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 86 86 86 14.155 28,50 112,60 7.468 13,40 062,00
332 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 104 104 104 17.945 38,10 141,80 16.120 34,60 127,20
1433 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 128 128 128 17.300 34,00 137,80 11.524 28,60 094,80
350 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 200 200 200 17.647 35,90 141,80 11.703 24,70 095,60
164 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 159 159 159 18.181 36,30 146,20 14.361 29,10 115,80
178 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 114 114 114 18.735 36,90 150,00 15.685 32,30 125,00
166 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 124 124 124 15.718 28,20 128,80 12.773 24,10 104,20
1434 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 128 128 128 15.688 31,40 123,80 7.570 12,40 062,40
99 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 224 224 224 15.778 32,20 126,60 11.405 22,50 093,80
369 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 165 165 165 17.298 35,00 137,20 12.650 25,40 099,00
208 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 94 94 94 15.635 32,70 124,40 13.140 27,20 104,80
1435 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 80 80 80 15.903 30,10 128,60 9.972 19,80 080,40
1436 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 128 128 128 13.820 29,00 110,40 5.861 08,30 050,40
1437 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 93 93 93 14.284 31,00 111,60 9.876 16,80 081,60
1438 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 128 128 128 17.519 36,50 138,00 14.657 31,30 113,20
1439 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 224 224 224 15.449 29,50 126,40 7.508 12,40 062,80
1241 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 107 107 107 16.245 31,10 132,40 11.438 23,00 092,40
779 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 45 45 45 18.466 32,40 123,00 12.836 17,20 087,60
280 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 111 111 111 18.225 37,10 144,40 16.620 33,00 132,60
1242 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 171 171 171 14.163 32,20 119,80 7.971 18,90 069,40
301 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 110 110 110 19.213 39,50 152,60 18.265 38,10 144,40
114 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 276 276 276 18.081 35,50 145,40 11.706 22,20 096,00
1244 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 211 218 218 15.176 31,60 120,40 5.004 06,20 044,20
1245 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 115 115 115 16.677 31,70 134,20 13.788 31,20 115,80
249 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 246 246 246 18.036 37,60 142,40 10.936 20,60 087,80
272 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 120 120 120 15.299 32,10 120,80 9.693 18,10 078,20
340 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 191 191 191 18.479 38,70 146,00 12.386 23,00 100,80
1248 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 135 147 147 17.240 10.660
1249 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 176 176 176 16.416 32,20 131,60 11.645 21,90 095,00
345 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 225 226 226 16.469 34,90 130,00 11.023 21,30 091,00
130 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 209 209 209 17.170 33,60 139,00 13.812 29,20 110,00
156 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 220 220 220 16.230 30,80 131,80 12.074 23,60 099,00
1250 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 211 211 211 13.377 25,70 108,40 7.739 09,10 069,40
113 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 220 220 220 17.344 34,80 139,60 11.817 21,30 094,80
122 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 225 225 225 16.219 33,70 129,60 9.798 16,80 080,40
259 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 199 199 199 18.232 36,60 146,20 11.379 24,90 089,40
269 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 199 199 199 18.415 38,90 145,40 16.353 30,90 132,00
1251 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 90 90 90 18.876 37,60 151,40 17.120 33,00 138,80
282 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 114 114 114 19.212 39,00 153,00 17.105 33,70 136,60
200 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 105 105 105 14.428 28,60 115,20 6.374 10,20 055,40
216 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 147 147 147 18.705 38,30 149,20 14.668 27,40 120,60
304 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 93 93 93 19.112 38,40 152,60 18.194 38,20 143,20
116 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 167 167 167 18.160 35,80 145,80 10.737 18,30 087,00
149 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 157 157 157 16.844 33,40 136,00 12.602 21,20 102,60
248 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 148 148 148 15.824 34,00 124,00 7.478 15,80 058,80
251 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 158 158 158 17.625 35,90 140,20 9.285 15,90 075,60
321 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 254 269 269 18.298 36,60 147,40 8.910 14,40 076,20
132 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 169 169 169 18.004 35,60 144,80 13.024 26,00 105,80
158 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 150 150 150 16.176 33,00 129,60 11.553 22,90 092,00
351 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 202 207 207 16.527 32,90 131,80 11.061 22,10 087,40
115 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 172 172 172 19.128 37,80 153,60 10.572 17,20 087,20
138 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 187 187 187 15.858 32,00 126,40 9.688 17,40 079,00
261 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 149 149 149 18.736 38,80 148,80 11.375 20,50 092,20
270 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 129 129 129 18.293 37,50 145,40 16.277 33,10 128,20
151 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 172 172 172 18.977 37,70 151,80 16.846 33,40 135,60
176 ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 177 177 177 17.634 36,60 140,40 14.021 26,30 114,00
161 ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 140 146 146 20.363 38,70 148,40 16.937 28,50 125,00
174 ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 140 140 140 18.251 36,10 145,60 15.816 30,20 128,20
1211 ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 107 107 107 18.056 36,60 144,80 15.755 32,90 126,00
1212 ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 107 107 107 18.665 38,50 148,60 15.606 30,60 127,20
337 ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 243 243 243 19.137 38,90 152,80 14.917 29,90 120,80
409 ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 81 81 82 17.990 14.430
317 ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 239 239 239 18.410 38,40 145,40 14.146 28,00 115,20
322 ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 239 239 239 18.597 38,90 147,40 13.558 28,40 108,80
232 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 94 99 99 19.152 31,80 126,40 15.602 22,60 099,00
281 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 133 133 133 18.020 37,40 142,20 17.174 34,80 135,80
287 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 163 171 171 14.806 29,60 117,80 7.108 12,60 058,60
1279 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 184 184 184 14.472 31,00 111,80 7.663 12,50 063,80
352 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 263 263 263 17.441 34,90 140,80 9.823 18,30 083,80
346 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 165 165 165 13.529 28,70 108,00 4.860 05,20 044,60
1283 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 136 139 139 15.060 25,80 114,40 8.633 11,90 064,20
1282 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 232 232 232 17.110 36,00 135,40 8.303 16,70 068,40
1277 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 168 168 168 12.020 24,00 098,60 6.271 09,90 052,60
1278 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 144 144 144 14.375 29,90 111,60 10.306 28,90 084,00
288 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 116 116 116 13.773 25,90 110,60 7.353 12,30 061,20
1280 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 168 168 168 12.734 26,80 099,40 7.103 11,90 059,40
1286 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 225 225 225 19.066 39,60 151,00 14.525 27,90 117,80
136 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 141 141 141 17.148 33,60 138,60 12.680 23,20 103,00
1276 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 152 152 152 11.598 22,80 091,80 6.241 11,70 050,80
221 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 263 263 263 19.440 39,80 154,60 16.411 34,30 129,60
169 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 99 99 99 17.065 35,90 134,60 10.190 15,80 085,20
299 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 136 136 136 19.370 39,00 154,40 18.398 36,80 146,40
1284 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 153 153 153 17.058 33,80 136,00 9.747 18,30 079,20
1274 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 88 88 88 17.041 33,70 135,00 14.016 28,20 110,40
247 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 300 300 300 18.898 38,40 151,00 11.395 20,30 095,60
215 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 182 182 182 19.314 39,80 153,40 14.082 27,60 112,80
1287 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 148 148 148 9.426 17,60 076,60 5.449 05,70 049,00
213 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 135 135 135 19.221 39,70 152,60 16.811 33,70 134,20
1285 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 208 208 208 13.816 28,20 109,00 8.547 15,10 070,40
1272 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 160 160 160 16.206 34,60 127,40 12.461 22,90 101,20
319 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 243 243 243 18.554 37,40 147,60 11.270 19,80 095,60
205 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 161 161 161 16.836 36,60 132,60 13.460 25,00 107,80
293 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 138 138 138 18.788 38,20 149,80 17.593 35,50 139,20
175 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 172 172 172 18.908 38,20 151,00 12.599 24,70 103,00
102 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 162 162 162 14.612 28,00 118,00 10.504 20,60 084,80
257 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 180 180 180 18.377 37,10 146,40 12.836 24,00 104,00
1273 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 136 136 136 17.477 36,90 137,00 14.410 29,60 114,20
267 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 170 170 170 18.100 37,80 142,60 16.616 33,60 131,60
239 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 137 137 137 18.402 38,60 145,00 15.918 35,20 123,20
336 ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 131 131 131 16.515 32,10 134,40 12.695 23,10 105,80
355 ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 127 138 138 20.899 37,70 152,60 18.163 34,50 137,60
157 ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 202 205 205 19.546 37,00 144,40 15.971 28,10 119,80
315 ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 263 263 263 17.078 33,80 138,60 13.843 27,10 115,20
316 ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 284 284 284 18.215 37,50 144,80 14.186 26,00 118,20
339 ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 155 155 155 18.053 37,10 144,00 15.998 32,40 128,60
318 ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 214 216 216 14.279 28,50 116,00 11.710 21,00 099,40
375 ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 73 73 73 19.514 36,00 145,20 14.694 27,20 107,40
155 ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 156 156 156 18.724 37,60 150,00 14.494 28,20 119,20
262 ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 161 161 161 16.780 35,00 133,40 14.492 27,40 119,20
1511 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 184 184 184 12.715 31,50 105,00 8.700 19,50 074,00
1514 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 312 314 314 16.242 33,20 127,60 5.422 08,40 047,20
1518 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 120 120 120 14.017 29,70 111,40 5.826 10,60 049,40
1516 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 120 120 120 17.032 34,60 135,60 12.929 25,70 103,20
1512 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 128 128 128 14.247 27,70 114,20 11.153 27,20 092,60
1522 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 192 192 192 18.171 37,90 144,20 9.762 18,20 080,80
362 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 133 133 133 13.379 22,70 109,80 9.721 18,10 078,00
104 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 143 143 143 16.442 32,80 132,40 10.182 19,80 084,00
187 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 123 123 123 16.039 30,30 130,00 11.975 18,70 100,60
1513 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 168 171 171 13.258 23,40 112,60 6.473 09,50 057,60
1515 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 88 88 88 16.178 32,80 127,60 13.254 32,60 110,00
1523 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 123 123 123 17.044 35,60 135,20 10.405 22,90 081,60
190 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 131 131 131 16.320 32,60 131,20 11.495 21,90 091,40
361 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 292 306 306 16.928 33,60 137,60 7.566 12,80 064,60
400 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 131 131 131 13.535 24,30 113,00 5.918 07,40 053,40
1517 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 112 112 112 15.423 30,50 122,80 9.132 16,80 074,40
98 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 195 195 195 16.695 34,50 133,20 10.373 14,30 090,60
411 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 109 119 119 16.174 35,80 126,00 13.046 24,20 105,00
1524 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 115 122 122 15.789 31,50 126,00 8.242 13,80 068,80
189 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 181 181 181 16.564 31,60 133,20 10.375 15,10 086,40
1520 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 104 104 104 15.638 32,60 122,40 13.932 31,30 118,20
1519 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 160 160 160 12.479 22,30 104,80 6.572 15,20 051,00
124 ΠΑΝΤΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 262 262 262 17.914 37,80 142,00 14.296 24,00 116,80
179 ΠΑΝΤΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 136 152 152 19.905 35,50 146,00 17.602 33,20 131,00
153 ΠΑΝΤΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 132 137 137 20.244 36,60 147,60 16.137 25,90 118,00
165 ΠΑΝΤΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 129 129 129 17.200 33,20 139,40 13.937 21,90 114,80
159 ΠΑΝΤΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 132 132 132 16.162 32,00 130,40 13.261 25,10 107,00
126 ΠΑΝΤΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 145 145 145 17.672 35,20 141,40 15.163 28,30 122,40
152 ΠΑΝΤΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 196 196 196 15.530 32,20 124,60 11.893 20,30 100,40
125 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 138 138 138 17.168 34,60 137,20 14.682 27,80 119,20
170 ΠΑΝΤΕΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 131 131 131 18.864 37,80 151,20 17.285 35,10 138,20
370 ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 104 109 109 19.268 33,40 128,60 11.859 15,90 075,40
331 ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 173 173 173 18.742 38,60 149,00 14.880 32,80 116,60
242 ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 108 108 108 12.740 26,60 100,80 6.063 07,90 053,00
230 ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 153 153 153 17.382 35,80 138,80 11.986 23,00 096,20
214 ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 113 113 113 16.431 34,10 130,00 8.080 14,20 066,60
877 Σ.Π.Α. ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 15 15 15 19.554 39,80 155,80 1 19,8 18.367 37,50 146,80 1 17,7
877 Σ.Π.Α. ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Α 1 1 1 10.747 17,50 090,60 1 07,7 10.747 17,50 090,60 1 07,7
877 Σ.Π.Α. ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Β 1 1 1 16.932 33,40 137,00 1 14,9 16.932 33,40 137,00 1 14,9
871 Σ.Π.Α. ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 4 4 4 18.982 39,40 150,60 1 19,4 18.315 36,50 147,40 1 17,0
876 Σ.Π.Α. ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 79 79 79 18.273 36,30 147,00 1 17,2 17.312 35,20 138,40 3 16,8
876 Σ.Π.Α. ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Β 4 7 7 16.638 32,80 134,00 2 15,7 13.980 26,80 114,80 2 10,4
876 Σ.Π.Α. ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Γ 2 2 2 8.501 13,10 075,60 2 00,4 6.674 10,80 055,40 2 06,3
851 ΣΑΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 14 15 15 18.477 35,70 148,20 3 19,3 17.580 37,60 137,60 4 19,8
851 ΣΑΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 6 6 6 17.561 34,30 140,20 14 19,0 17.346 34,40 137,80 9 19,3
827 ΣΙ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 4 5 5 18.319 39,50 143,60 1 19,9 18.121 39,70 141,60 3 19,7
827 ΣΙ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 1 1 1 18.067 37,90 143,40 2 17,9 18.067 37,90 143,40 2 17,9
821 ΣΙ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 24 25 25 19.140 39,80 151,60 1 19,9 16.833 39,10 129,20 1 19,6
821 ΣΙ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 13 13 13 16.822 35,60 132,80 1 17,5 15.442 34,00 121,20 1 15,7
826 ΣΙ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9 10 10 19.394 39,80 154,20 1 19,8 18.576 38,40 147,60 1 18,8
826 ΣΙ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 4 4 4 18.572 39,40 146,20 1 19,9 18.287 37,90 144,40 1 19,9
862 ΣΜΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 79 85 85 15.648 32,60 124,00 5 16,1 14.073 28,10 112,60 5 14,1
862 ΣΜΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 38 38 38 14.071 26,90 113,60 8 13,8 13.213 22,90 107,40 5 14,5
863 ΣΜΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 26 28 28 17.110 36,00 136,00 9 16,5 15.086 32,40 117,80 6 17,3
863 ΣΜΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 13 13 13 14.662 31,80 115,60 4 14,6 14.273 30,90 111,20 8 16,5
880 ΣΜΥΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 17 18 18 18.393 39,10 144,80 1 19,6 16.881 36,10 132,80 1 17,9
880 ΣΜΥΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 9 9 9 16.530 34,20 131,40 2 16,6 15.904 32,20 127,80 3 14,5
879 ΣΜΥΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 14 15 15 17.223 37,70 134,80 3 18,4 16.304 32,60 130,80 3 15,7
879 ΣΜΥΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 6 6 6 16.158 33,80 129,40 1 14,2 15.671 30,70 124,60 4 17,7
878 ΣΜΥΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 60 64 64 17.967 37,70 142,60 3 17,8 15.537 33,70 122,00 5 16,3
878 ΣΜΥΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 30 30 30 15.500 34,00 122,20 8 15,0 14.534 30,00 115,40 6 14,9
864 ΣΜΥΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 39 44 44 16.209 35,50 126,20 2 18,4 14.557 31,10 115,40 15 14,0
864 ΣΜΥΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 19 19 19 14.522 31,80 114,20 6 14,6 13.388 27,40 106,60 7 13,5
811 ΣΝΔ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 13 14 14 18.562 39,40 146,40 1 19,4 16.895 36,30 133,40 1 16,9
811 ΣΝΔ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 6 6 6 16.550 37,00 128,80 1 18,0 15.515 32,50 122,20 3 17,0
816 ΣΝΔ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 6 7 7 18.078 37,40 143,80 2 18,0 17.463 36,90 137,40 17 19,0
816 ΣΝΔ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 3 3 3 17.402 35,80 137,80 3 18,6 17.330 36,60 137,00 3 17,8
831 ΣΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 17 17 17 19.319 39,10 154,00 1 19,7 18.674 37,80 148,40 1 19,8
831 ΣΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 7 7 7 18.648 38,00 148,00 1 19,8 18.254 37,40 144,60 1 19,6
831 ΣΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β 1 1 1 15.815 32,50 123,40 1 20,0 15.815 32,50 123,40 1 20,0
841 ΣΣΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 1 2 2 18.163 36,70 144,00 3 19,9 18.032 37,60 142,60 5 19,0
836 ΣΣΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 2 2 2 18.790 39,00 148,60 1 20,0 18.490 36,60 147,40 2 19,8
836 ΣΣΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β 1 1 1 5.718 09,00 049,20 2 02,8 5.718 09,00 049,20 2 02,8
867 ΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 11 11 11 19.514 39,80 155,40 1 19,8 18.586 36,80 149,00 1 18,5
867 ΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 5 5 5 18.585 38,50 147,20 1 19,5 18.182 38,80 143,20 1 19,1
867 ΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β 1 1 1 2.840 04,00 025,60 1 00,0 2.840 04,00 025,60 1 00,0
866 ΣΣΑΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 8 8 8 19.317 38,90 154,60 1 18,9 18.735 37,70 149,80 1 18,6
866 ΣΣΑΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 4 4 4 18.551 36,70 149,20 1 17,7 18.205 35,70 147,40 1 16,1
866 ΣΣΑΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β 1 1 1 17.799 35,10 142,80 1 17,7 17.799 35,10 142,80 1 17,7
846 ΣΣΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 1 2 2 18.684 38,80 147,80 1 19,8 18.542 38,60 146,40 2 20,0
875 ΣΣΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 1 1 1 19.097 38,10 153,20 1 18,5 19.097 38,10 153,20 1 18,5
875 ΣΣΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β 1 1 1 16.358 31,20 131,60 1 16,9 16.358 31,20 131,60 1 16,9
801 ΣΣΕ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 77 81 81 17.764 38,80 138,60 1 19,8 15.737 31,30 125,80 1 16,1
801 ΣΣΕ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 37 37 37 15.724 34,40 123,20 2 16,6 14.543 30,70 114,40 1 15,9
806 ΣΣΕ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 19 20 20 18.212 37,20 144,80 2 18,8 17.039 38,50 131,80 1 19,4
806 ΣΣΕ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 10 10 10 17.038 34,40 135,20 6 18,5 15.964 31,20 127,00 3 18,0
356 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 61 61 61 11.525 20,90 093,60 8.647 13,90 071,40
294 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 64 64 64 18.794 38,20 149,20 16.980 31,40 137,80
144 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 74 74 74 14.418 28,60 115,40 10.379 18,70 086,80
412 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 99 99 99 16.997 34,50 135,80 15.139 27,90 123,40
ΣΥΝΟΛΑ 65.980 66.464 66.334